Дневна Акуа

Допълнения:Окабеляване

Градската цивилизация на Индийския субконтинент може да бъде проследена до древните градове Мохенджо Даро и Харапа, възникнали в средата на 3 хилядолетие пр.н.е. През следващите векове в региона се формира архитектурна традиция, проявяваща се в множество запазени до днес храмове, дворци и укрепления. През първите столетия на новата ера, когато империите Кушан и Мауря достигат своя разцвет. Градската цивилизация на Индийския субконтинент може да бъде проследена до древните градове Мохенджо Даро и Харапа, възникнали в средата на 3 хилядолетие пр.н.е. През следващите векове в региона се формира архитектурна традиция, проявяваща се в множество запазени до днес храмове, дворци и укрепления. През първите столетия на новата ера, когато империите Кушан и Мауря достигат своя разцвет.Градската цивилизация на Индийския субконтинент може да бъде проследена до древните градове Мохенджо Даро и Харапа, възникнали в средата на 3 хилядолетие пр.н.е. През следващите векове в региона се формира архитектурна традиция, проявяваща се в множество запазени до днес храмове, дворци и укрепления. През първите столетия на новата ера, когато империите Кушан и Мауря достигат своя разцвет.