Кафява спалня

Материал:дърво

Сред най-древните архитектурни паметници, запазени до днес, са тези от Древен Египет. Там, както и в останалите ранни културе, хората вярват във всемогъществото на боговете и много страни на ежедневието са съобразени с идеята за божественото и свръхестественото и начините, по които те се проявяват в света. По тази причина основаването и подредбата на градовете и основните обществени сгради, като дворци и храмове, е поверено на жреците или на самия владетел, а самото строителство е съпътствано от специални ритуали.

Сред най-внушителните древноегипетски строежи са некрополът в Гиза и храмовите компрекси в Карнак и Луксор.